-راهنما
راهنمای تگ ها و کدهای میهن بلاگ برای طراحی و تغییر قالب وبلاگبرای طراحی قالب های میهن بلاگ شما می توانید در کنار تگ های html ، از تگ ها و کدهای میهن بلاگ برای دسترسی به مطالب و اطلاعات وبلاگ خود استفاده نمایید

تگ های میهن بلاگ : شامل 2 تگ بلاک (block) و چرخه (loop) می باشد که این تگ ها به شکل <cb:block_BlOCKNAME> و <cb:loop_BlOCKNAME> آغاز شده و به شکل های </cb:block_BlOCKNAME> و </cb:loop_BlOCKNAME> بسته می شوند . که در آنها به جای BlOCKNAME نام بلاک قرار می گیرد.
کدهای میهن بلاگ : کدهای میهن بلاگ ، عبارتهایی هستند که با استفاده از آنها می توانید به مقادیر ، محتویات و اطلاعات مختلف وبلاگ خود دسترسی داشته باشید . کدهای میهن بلاگ به شکل [cb:CODENAME]استفاده می شوند که در آنها به جای CODENAME نام کد قرار می گیرد . به طور مثال کد [cb:blog_title]حاوی عنوان وبلاگ می باشد.
الف - کدهای عمومی : کدهایی هستند که آنها را می توانید در هر کجای قالب وبلاگ خود استفاده نمایید . این کدها همواره دارای مقادیر و محتویات عمومی و مورد نیاز شما در وبلاگتان هستند. مانند [cb:blog_email] که به معنای ایمیل مدیر وبلاگ می باشد.
ب - کدهای خاص : این کدها را فقط باید در بلاک مربوطه به آن ها استفاده کرد . این کد ها در خارج از بلاک مربوطه دارای ارزش و مقدار نیستند. مانند کد [cb:post_title] حاوی عنوان مطلب ارسالی است ، فقط در بلاک <cb:block_post> قابل استفاده می باشد.
بلاک چیست ؟ بلاک (block) ، محدوده ای از کد ها و تگ های مرتبط با موضوع آن بلاک می باشد . به غیر از کدهای عمومی که در بالا توضیح داده شده ، سایر کد ها و تگ های قالب ، باید در محدوده بلاک مربوطه باشند . هر بلاک به شکل <cb:block_BlOCKNAME> آغاز و به شکل </cb:block_BlOCKNAME> بسته می شود. که در آن BLOCKNAME نام بلاک مربوطه است. به طور مثال بلاک پیوندهای روزانه با <cb:block_linkdaily> آغاز و با </cb:block_linkdaily> بسته می شود. و کد هایی همچون [cb:linkdaily_text] و [cb:linkdaily_href]که مربوط به عنوان و لینک پیوند روزانه می باشد ، در محدوده بلاک مورد نظر باید قرار داشته باشد. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ، تنها کدهای عمومی نیازی به بلاک ندارند.
چرخه چیست ؟ چرخه (loop) ، محدوده ای از یک بلاک است که تعداد تگ ها و کدهای آن محدوده به طور متناوب در داخل بلاک تکرار می شوند . به طور مثال در بلاک پیوند های روزانه ، برای نمایش چندین پیوند روزانه در داخل بلاک ، نیاز به یک چرخه می باشد.
چرخه ها به شکل <cb:loop_BLOCKNAME> آغاز و به شکل </cb:loop_BLOCKNAME> بسته می شود. مثلاً در مورد پیوندهای روزانه این چرخه به شکل <cb:loop_linkdaily> آغاز و با </cb:loop_linkdaily> بسته می شود.
در این چرخه کد هایی که به طور متناوب تکرار خواهند شد قرار می گیرند، همچون کد های [cb:linkdaily_text] و [cb:linkdaily_href] و [cb:linkdaily_title] که مربوط به عنوان ، آدرس لینک و توضیحات هر پیوند روزانه می باشند که به علت اینکه پیوندهای روزانه می تواند شامل بیش از 1 مورد باشد ، باید در چرخه قرار گیرند . در صورتی که کد [cb:linkdaily_full_list_href] که نشانگر لینک مشاهده لیست کامل پیوندهای روزانه می باشد ، به علت آنکه تنها یکبار نیاز به این لینک وجود دارد ، در داخل چرخه قرار نمی گیرد و باید بیرون چرخه باشد.
مانند جدول زیر :
توضیح کد
کد آغاز گر بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) <cb:block_linkdaily>
کد آغاز گر چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) <cb:loop_linkdaily>
عنوان پیوند روزانه [cb:linkdaily_text]
توضیحات پیوند روزانه [cb:linkdaily_title]
آدرس لینک پیوند روزانه [cb:linkdaily_href]
پایان چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) </cb:loop_linkdaily>
آدرس لینک مشاهده لیست کامل پیوندهای روزانه [cb:linkdaily_full_list_href]
لینک پنجره ارسال پیوند روزانه توسط بازدیدکنندگان [cb:linkdaily_new_href]
پایان بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) </cb:block_linkdaily>

همچنین در برخی بلاک ها که کدهای داخل آنها فقط یکبار استفاده می شود ، نیازی به چرخه نمی باشد . به طور مثال بلاک آمار وبلاگ (stat) همانند جدول زیر :

توضیح کد
کد آغاز گر بلاک آمار وبلاگ <cb:block_stat>
تعداد کل مطالب ارسالی [cb:stat_total_post]
تعداد کل نویسندگان [cb:stat_total_author]
تاریخ آخرین بروزرسانی [cb:stat_modify_date]
تعداد بازدید امروز از وبلاگ [cb:stat_today_view]
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ [cb:stat_yesterday_view]
عداد بازدید این ماه شمسی از وبلاگ [cb:stat_this_month_view]
تعداد بازدید ماه شمسی قبل از وبلاگ [cb:stat_last_month_view]
تعداد بازدید کل از وبلاگ [cb:stat_total_view]
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ [cb:stat_last_view_date]
پایان بلاک آمار وبلاگ </cb:block_stat>
کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از صفحات خود استفاده نمایید.
توضیح کد
کدهای عمومی
عنوان اصلی وبلاگ [cb:blog_title]
شعار وبلاگ که معمولاً در زیر عنوان وبلاگ استفاده می شود. [cb:blog_slogan]
توضیحات وبلاگ که معمولا معرفی کننده نویسنده و یا نوع مطالب وبلاگ است [cb:blog_description]
ایمیل مدیر وبلاگ [cb:blog_email]
آدرس کامل وبلاگ کاربر [cb:blog_full_address]
نام کاربری وبلاگ [cb:blog_address]
آدرس لینک فید rss [cb:blog_rss_href]
آدرس لینک فید atom [cb:blog_atom_href]
لینک ارسال پیام به مدیر [cb:blog_contact_href]
متن عنوان صفحه [cb:blog_page_title]
تاریخ امروز [cb:blog_today_date]
کلمات کلیدی وبلاگ [cb:blog_meta_keywords]
توضیحات کلی وبلاگ [cb:blog_meta_description]
محل قرار گرفتن اسکریپت های کاربر [cb:blog_script]
لوگوی وبلاگ [cb:blog_logo]
نام ایجاد کننده بلاگ [cb:blog_author_name]
لینک مطالب ایجاد کننده بلاگ [cb:blog_author_link]
بلاک <cb:block_post> و کدهای آن : این بلاک شامل اطلاعات مطالب ارسالی وبلاگ شماست. این بلاک با کد <cb:block_post> آغاز و با </cb:block_post> بسته می شود. در این بلاک از کدهای زیر می توانید استفاده نمایید.
توجه:همچنین بلاک های زیر نیز باید در داخل بلاک <cb:block_post> باشند:
<cb:block_post> : طبقه بندی های مطلب ارسالی
<cb:block_post_related_link> : لینک های مرتبط با مطلب ارسالی
<cb:block_post_tag> : برچسب های هر مطلب ارسالی
توضیح کد
کد آغاز گربلاکمطالب ارسالی <cb:block_post>
چرخه مطالب ارسالی
کد آغاز گرچرخهمطالب ارسالی <cb:loop_post>
عنوان مطلب ارسالی [cb:post_title]
نام نویسنده مطلب [cb:post_author_name]
آدرس لینک مطالب دیگر نویسنده [cb:post_author_href]
تصویر کوچک نویسنده مطلب [cb:post_author_photo_small]
تصویر بزرگ نویسنده مطلب [cb:post_author_photo_big]
متن اصلی مطلب [cb:post_body1]
متن ادامه مطلب [cb:post_body2]
شماره شناسایی مطلب ارسالی [cb:post_id]
آدرس لینک مستقیم مطلب ارسالی [cb:post_href]
تعداد نظرات مطلب ارسالی [cb:post_comment_count]
عنوان انتخاب شده برای لینک نظرات [cb:post_comment_text]
آدرس لینک نظرات و ارسال نظر جدید [cb:post_comment_href]
جدید      آدرس لینک نظرات و ارسال نظر جدید در زیر هر مطلب [cb:post_comment_href_onpage]
جدید      پسندیدن هر پست برای اعضای باشگاه نویسندگان [cb:post_like]
لینک ادامه مطلب [cb:post_continue_link]
تاریخ ویرایش مطلب [cb:post_edit_date]
ساعت ویرایش مطلب [cb:post_edit_time]
تاریخ ایجاد مطلب [cb:post_create_date]
ساعت ایجاد مطلب [cb:post_create_time]
پایان چرخهمطالب ارسالی </cb:loop_post>
بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکموضوعات هر مطلب ارسالی <cb:block_post_category>
کد آغاز گر چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی <cb:loop_post_category>
عنوان موضوع مطلب ارسالی [cb:post_category_name]
آدرس لینک مطالب دیگر در موضوع مطلب ارسالی [cb:post_category_href]
پایان چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی </cb:loop_post_category>
پایان بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی </cb:block_post_category>
بلاک لینک های مرتبط با مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک لینک های مرتبط با مطلب ارسالی <cb:block_post_related_link>
کد آغاز گر چرخه لینک های مرتبط با مطلب ارسالی <cb:loop_post_related_link>
عنوان لینک مرتبط با مطلب ارسالی [cb:post_related_link_name]
آدرس اینترنتی لینک مرتبط با مطلب ارسالی [cb:post_related_link_href]
پایان چرخه لینک های مرتبط با مطلب ارسالی </cb:loop_post_related_link>
پایان بلاک لینک های مرتبط با مطلب ارسالی </cb:block_post_related_link>
بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <cb:block_post_tag>
کد آغاز گر چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <cb:loop_post_tag>
عنوان لینک برچسب مطلب ارسالی [cb:post_tag_name]
آدرس اینترنتی لینک برچسب مطلب ارسالی [cb:post_tag_href]
پایان چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </cb:loop_post_tag>
پایان بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </cb:block_post_tag>
جدید      بلاک نظرات هر مطلب ارسالی      جدید
کد آغاز گر بلاک نظرات هر مطلب ارسالی <cb:block_post_comment>
کد آغاز گر چرخه نظرات هر مطلب ارسالی <cb:loop_post_comment>
نام فرستنده نظر [cb:post_comment_sendername]
آدرس وب/وبلاگ فرستنده نظر [cb:post_comment_senderweb]
متن نظر [cb:post_comment_body]
تاریخ ارسال نظر [cb:post_comment_date]
شروع بخش پاسخ به نظر [cb:post_comment_replystart]
متن پاسخ نظر [cb:post_comment_replybody]
نام پاسخ دهنده به نظر [cb:post_comment_replyname]
اتمام بخش پاسخ به نظر [cb:post_comment_replyend]
محل نمایش فرم ارسال نظر [cb:post_comment_form]
پایان چرخه نظرات هر مطلب ارسالی </cb:loop_post_comment>
پایان بلاک نظرات هر مطلب ارسالی </cb:block_post_comment>
پایان بلاک مطالب ارسالی
پایان بلاک مطالب ارسالی </cb:block_post>
بلاک <cb:block_general_list> (لیست عمومی) و کدهای آن : این بلاک برای نمایش لیست های کامل بخشهایی همچون پیوندها ، پیوند های روزانه ، آرشیو ماهانه و مطالب پیشین استفاده می شود . برای مشاهده لیست کامل موارد یاد شده ، وجود این بلاک در قالب وبلاگ ضروری است.

توضیح کد
بلاک لیست عمومی
کد آغاز گر بلاک لیست عمومی <cb:block_general_list>
کد آغاز گر چرخه لیست عمومی <cb:loop_general_list>
توضیح هر رکورد از لیست عمومی [cb:general_list_title]
آدرس لینک هر رکورد از لیست عمومی [cb:general_list_href]
عنوان هر رکورد از لیست عمومی [cb:general_list_text]
پایان چرخه لیست عمومی </cb:loop_general_list>
پایان بلاک لیست عمومی </cb:block_general_list>
سایر بلاک ها و کدهای آن ها : بلاک ها و کدهای زیر را می توانید در هر بخش از صفحات خود استفاده نمایید

توضیح کد
بلاک نویسندگان وبلاگ
کد آغاز گر بلاک نویسندگان وبلاگ <cb:block_author>
کد آغاز گر چرخه نویسندگان وبلاگ <cb:loop_author>
نام نویسنده وبلاگ [cb:author_name]
آدرس لینک کلیه مطالب نویسنده [cb:author_href]
تعداد مطالب ارسالی نویسنده [cb:author_post_count]
تصویر کوچک نویسنده [cb:author_photo_small]
تصویر بزرگ نویسنده [cb:author_photo_big]
درباره نویسنده [cb:author_about_me]
پایان چرخه نویسندگان وبلاگ </cb:loop_author>
پایان بلاک نویسندگان وبلاگ </cb:block_author>
بلاک آرشیو ماهانه مطالب
کد آغاز گر بلاک آرشیو ماهانه مطالب <cb:block_blog_archive>
کد آغاز گر چرخه آرشیو ماهانه مطالب <cb:loop_blog_archive>
تاریخ ماهانه هر آرشیو [cb:blog_archive_text]
آدرس لینک مطالب تاریخ ماهانه آرشیو [cb:blog_archive_href]
تعداد مطالب ارسالی ماهانه آرشیو [cb:blog_archive_post_count]
پایان چرخه آرشیو ماهانه مطالب </cb:loop_blog_archive>
آدرس لینک مشاهده لیست کامل آرشیو ماهانه [cb:blog_archive_full_list_href]
پایان بلاک آرشیو ماهانه مطالب </cb:block_blog_archive>
بلاک موضوعات مطالب
کد آغاز گر بلاک موضوعات مطالب <cb:block_blog_category>
کد آغاز گر چرخه موضوعات مطالب <cb:loop_blog_category>
عنوان موضوع مطلب [cb:blog_category_name]
آدرس لینک کلیه مطالب یک موضوع [cb:blog_category_href]
تعداد مطالب ارسالی با موضوع مورد نظر [cb:blog_category_post_count]
شماره شناسایی موضوع [cb:blog_category_id]
پایان چرخه موضوعات مطالب </cb:loop_blog_category>
پایان بلاک موضوعات مطالب </cb:block_blog_category>
بلاک ابر برچسب ها
کد آغاز گر بلاک ابر برچسب ها <cb:block_blog_tag_cloud>
کد آغاز گر چرخه ابر برچسب ها <cb:loop_blog_tag_cloud>
عنوان برچسب [cb:blog_tag_cloud_text]
اندازه متن برچسب به em [cb:blog_tag_cloud_size]
آدرس لینک مطالب با برچسب موردنظر [cb:blog_tag_cloud_href]
تعداد مطالب ارسالی با برچسب موردنظر [cb:blog_tag_cloud_count]
پایان چرخه ابر برچسب ها </cb:loop_blog_tag_cloud>
پایان بلاک ابر برچسب ها </cb:block_blog_tag_cloud>
بلاک مطالب پیشین
کد آغاز گر بلاک مطالب پیشین <cb:block_blog_recent_post>
کد آغاز گر چرخه مطالب پیشین <cb:loop_blog_recent_post>
عنوان مطلب ارسالی [cb:blog_recent_post_text]
تاریخ مطلب ارسالی [cb:blog_recent_post_date]
آدرس لینک مطلب ارسالی [cb:blog_recent_post_href]
پایان چرخه مطالب پیشین </cb:loop_blog_recent_post>
آدرس لیست کامل مطالب ارسالی [cb:blog_recent_post_full_list_href]
پایان بلاک مطالب پیشین </cb:block_blog_recent_post>
بلاک صفحات اضافی
کد آغاز گر بلاک صفحات اضافی <cb:block_extrapage>
کد آغاز گر چرخه صفحات اضافی <cb:loop_extrapage>
عنوان صفحه اضافی [cb:extrapage_title]
آدرس لینک صفحه اضافی [cb:extrapage_href]
پایان چرخه صفحات اضافی </cb:loop_extrapage>
پایان بلاک صفحات اضافی </cb:block_extrapage>
بلاک پیوند ها (لینکستان)
کد آغاز گر بلاک پیوند ها (لینکستان) <cb:block_link>
کد آغاز گر چرخه پیوند ها (لینکستان) <cb:loop_link>
عنوان پیوند [cb:link_text]
توضیحات پیوند [cb:link_title]
آدرس لینک پیوند [cb:link_href]
پایان چرخه پیوند ها (لینکستان) </cb:loop_link>
آدرس لینک مشاهده لیست کامل پیوندها [cb:link_full_list_href]
پایان بلاک پیوند ها (لینکستان) </cb:block_link>
بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی)
کد آغاز گر بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) <cb:block_linkdaily>
کد آغاز گر چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) <cb:loop_linkdaily>
عنوان پیوند روزانه [cb:linkdaily_text]
توضیحات پیوند روزانه [cb:linkdaily_title]
آدرس لینک پیوند روزانه [cb:linkdaily_href]
پایان چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) </cb:loop_linkdaily>
آدرس لینک مشاهده لیست کامل پیوندهای روزانه [cb:linkdaily_full_list_href]
لینک پنجره ارسال پیوند روزانه توسط بازدیدکنندگان [cb:linkdaily_new_href]
پایان بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) </cb:block_linkdaily>
بلاک نظرسنجی
کد آغاز گر بلاک نظرسنجی <cb:block_poll>
سوال نظرسنجی [cb:poll_question]
کد آغاز گر چرخه نظرسنجی <cb:loop_poll>
گزینه های نظرسنجی [cb:poll_answer]
پایان چرخه نظرسنجی </cb:loop_poll>
متن دکمه ارسال نظرسنجی [cb:poll_button_text]
پایان بلاک نظرسنجی </cb:block_poll>
بلاک جستجو
کد آغاز گر بلاک جستجو <cb:block_search>
متن دکمه جستجو [cb:search_button_text]
پایان بلاک جستجو </cb:block_search>
بلاک صفحه بندی وبلاگ
کد آغاز گر بلاک صفحه بندی وبلاگ <cb:block_pages>
کد آغاز گر چرخه صفحه بندی وبلاگ <cb:loop_pages>
شماره صفحه [cb:pages_no]
آدرس لینک صفحه موردنظر [cb:pages_href]
پایان چرخه صفحه بندی وبلاگ </cb:loop_pages>
تعداد کل صفحات وبلاگ [cb:pages_total]
پایان بلاک صفحه بندی وبلاگ </cb:block_pages>
بلاک آمار وبلاگ
کد آغاز گر بلاک آمار وبلاگ <cb:block_stat>
تعداد کل مطالب ارسالی [cb:stat_total_post]
تعداد کل نویسندگان [cb:stat_total_author]
تاریخ آخرین بروزرسانی [cb:stat_modify_date]
تعداد بازدید امروز از وبلاگ [cb:stat_today_view]
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ [cb:stat_yesterday_view]
تعداد بازدید این ماه شمسی از وبلاگ [cb:stat_this_month_view]
تعداد بازدید ماه شمسی قبل از وبلاگ [cb:stat_last_month_view]
تعداد بازدید کل از وبلاگ [cb:stat_total_view]
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ [cb:stat_last_view_date]
پایان بلاک آمار وبلاگ </cb:block_stat>
نمونه ای از قالب و کدهای میهن بلاگ
				
<html>

<head>
	<title>[cb:blog_page_title]</title>
	<base href="[cb:blog_address]" />
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
	<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />
	<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />
	
	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" 
	 href="[cb:blog_rss_href]" />
	<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" 
	 href="[cb:blog_atom_href]" />

</head>


<style>
	*{font-family:tahoma;direction:rtl;}
	#slidebar{float:left;width:200px;}
	#content{float:right;width:700px;padding:20px}	
	#body{display:block;font-size:12px}
	
	a,a:hover,a.visited{text-decoration:none;color:#0081FF;}
	li{list-style:none;}
	ul{padding:3px;margin:5px;}
	h2{color:green}
	h2 a{color:maroon}

	.author_box img{float:right;border:none;}
	.mihan_logo{text-align:center;height:131px;margin-top:10px;
background: url(/public/public/images/logo/poweredby.gif) no-repeat top center;}
	.today{float:left;padding:5px}
	
	#footer{font-size:9px;display:block;margin:50px 400px 0 0}
	#footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;}
	
	.hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}	
	
</style><body>

  <div id="header">
	  <h1><p><a href="[cb:blog_address]">[cb:blog_title]</a></p></h1>
	  <div><b>[cb:blog_slogan]</b></div>
	  <div class="today">[cb:blog_today_date]</div>
  </div>

  <div class="hr"></div>

  <div id="body">
	<div id="content">
		<cb:block_post>
		   <cb:loop_post>
		      	<div>
		      	  <h2>
		      	  	<a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>
		      	  </h2>

		     	  <p class="date">
		     	  	[cb:post_create_date] [cb:post_create_time]
		     	  </p>
		     	</div>

    			<b>نویسنده :</b>
    			<a href="[cb:post_author_href]">
    				[cb:post_author_name]
    			</a> <br/>

	      		<cb:block_post_category>
	     	  	   <b>ارسال شده در:</b>
	     	 	   <cb:loop_post_category>
	     	   		 <a href="[cb:post_category_href]">
	     	   			[cb:post_category_name]
	     	   		 </a>،
       	 		   </cb:loop_post_category>
       	 		   <br>
	      		</cb:block_post_category>
    			     	
		      	[cb:post_author_photo_big]
		      	[cb:post_body1]
		      	[cb:post_body2]
		      	<br>[cb:post_continue_link]<br><br>
		      	
	      		<a href="[cb:post_comment_href_onpage]">
	       		   <b>دیدگاه ها : </b>
	       		   [cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]
	       		</a>
                <div>[cb:post_like]<div/><br/>

   			
			<cb:block_post_tag>
			   <b>برچسب ها:</b>
			   <cb:loop_post_tag>
				 <a href="[cb:post_tag_href]" >
					[cb:post_tag_name]
				 </a> ،
			   </cb:loop_post_tag>
			   <br/>
			</cb:block_post_tag>

			<cb:block_post_related_link>
			   <b>دنبالک ها:</b>
			   <cb:loop_post_related_link>
			   <a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
			 	  [cb:post_related_link_name]
			    </a> ،
			   </cb:loop_post_related_link>
			   <br/>
			</cb:block_post_related_link>
    		 			
			<b>آخرین ویرایش:</b>
			[cb:post_edit_date] [cb:post_edit_time]<br><br>
    	
			
			
			
			<cb:block_post_comment>
			   <b>نظرات:</b>
			   <cb:loop_post_comment>
			   <a href="[cb:post_comment_senderweb]" target="_blank">
			 	  [cb:post_comment_sendername]
			   </a> 
			   [cb:post_comment_body]
			   <br>
			   ارسال شده در [cb:post_comment_date]
			   <br>
			   
			   [cb:post_comment_replystart]
			   <div>
				  [cb:post_comment_replybody]
				  <i>[cb:post_comment_replyname]</i>
			   </div>
			   [cb:post_comment_replyend]
					
			   </cb:loop_post_comment>
			   <br/>
			</cb:block_post_comment>
			
			
			
			
					
				
	    	</cb:loop_post>
	   	</cb:block_post>
	   	<br><br>
	   		 
		<cb:block_general_list>
		  <cb:loop_general_list>
		     <a href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">
		     	 [cb:general_list_text]
		     </a><br>
		  </cb:loop_general_list>		 
		</cb:block_general_list>	   	
		

<cb:block_pages> تعداد کل صفحات : [cb:pages_total]   <cb:loop_pages> <a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a>   </cb:loop_pages> </cb:block_pages> <div id="footer"> <strong> POWERED BY <a href="http://www.mihanblog.com/"> <font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN <font color="#FF0000" size="2px">B</font>LOG.COM</a> </strong> </div> </div> <div id="slidebar"> <ul> <li>[cb:blog_logo]</li> <li>[cb:blog_description]</li> <li><h2>منوی اصلی</h2> <a href="[cb:blog_address]">صفحه اصلی</a><br/> <a href="[cb:blog_email]"> پست الکترونیک</a><br/> <a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a><br/> <a href="[cb:blog_rss_href]">RSS</a><br/> <a href="[cb:blog_Atom_href]">Atom</a><br/> </li>

<cb:block_author> <li> <h2>نویسندگان</h2> <cb:loop_author> [cb:author_photo_small]<a href="[cb:author_href]"> [cb:author_name]([cb:author_post_count]) [cb:author_about_me] </a><br/> </cb:loop_author> </li> </cb:block_author>

<cb:block_search> <li> <h2>جستجو</h2> <input type="text" name="search_text"/> <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/> </li> </cb:block_search>

<cb:block_blog_archive> <li> <h2>آرشیو</h2> <cb:loop_blog_archive> <a href='[cb:blog_archive_href]'>[cb:blog_archive_text]</a> <br/> </cb:loop_blog_archive> <a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه آرشیوها</b></a> </li> </cb:block_blog_archive>

<cb:block_blog_category> <li> <h2>آرشیو موضوعی</h2> <cb:loop_blog_category> <a href="[cb:blog_category_href]"> [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count]) </a> <br/> </cb:loop_blog_category> </li> </cb:block_blog_category>

<cb:block_link> <li> <h2>لینکستان</h2> <cb:loop_link> <a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank"> [cb:link_text] </a><br/> </cb:loop_link> <a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a> </li> </cb:block_link>

<cb:block_linkdaily> <li> <h2>لینکدونی</h2> <cb:loop_linkdaily> <a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank"> [cb:linkdaily_text] </a><br/> </cb:loop_linkdaily> <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a> <a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال لینک</b></a> </li> </cb:block_linkdaily>

<cb:block_extrapage> <li> <h2>صفحات جانبی</h2> <cb:loop_extrapage> <a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a><br/> </cb:loop_extrapage> </li> </cb:block_extrapage>

<cb:block_stat> <li> <h2>آمار وبلاگ </h2> کل بازدید:[cb:stat_total_view]<br/> بازدید امروز :[cb:stat_today_view]<br/> بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/> بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/> بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/> تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/> تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/> آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/> آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br/> </li> </cb:block_stat>

<cb:block_blog_tag_cloud> <li> <h2>اَبر برچسبها</h2> <cb:loop_blog_tag_cloud> <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em"> [cb:blog_tag_cloud_text]  </a> </cb:loop_blog_tag_cloud> </li> </cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_poll> <li> <h2>نظرسنجی</h2> [cb:poll_question]<br> <cb:loop_poll> [cb:poll_answer]<br> </cb:loop_poll> <input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/> </li> </cb:block_poll> [cb:blog_script]<br>
<div class="mihan_logo"></div> </ul> </div> </div> </body> </html>